CRS250

Custom Reef Salt

Specification: 250 liters, Sal: 33ppt, Alk:9dKH, Ca:440ppm, Mg:1350ppm, K:390ppm, Sr:8ppm, B:4ppm, I:0,06ppm.
Features: Pure salts with zero heavy metals. – Ease of use without compromising  adjusting flexibility of six major parameter. – Mix 250 liters of saltwater without weighing individual salts.

Application: FullDSR start – Resetting poorly performing reefsystem – Lowering heavy metals in system  with surplus due to overdose or leaching – Restoring ionic balanced.

All macro elements (NaCl, KH, Ca, Mg, MgSO4)are seperately packed. Kalium solution enriched with Sr, B, I, Mn.

Retailprice:  €49,95 –

Problemen met een overschot  van zware metalen zijn verleden tijd.  Het zware metalen vrije CRS250 zout is speciaal voor dit doel ontwikkeld. Hiermee kunnen ook alle ionen balansen hersteld worden.
Alhoewel je in DSR zonder structurele wissels werkt, kan het geen kwaad om een CRS250 achter de hand te houden voor correcties en noodgevallen. Dit zijn o.a. vergiftiging, overdosering, bodem/cyano afzuigen, stekkenwater etc.

Read more about it … / Lees hier meer …

Uit voorraad leverbaar bij:
Seaflower.nl/Rijswijk – Brouwers/Roosendaal – CoralandFishStore(CFS)/Breda – Diebo/Nieuwegein – Krayenhof/Nijmegen – Aquaasan/Boesingheliede(schiphol) – Aquareefstore/Meerkerk – Franc/Spijkesse.

DSR 100

 • NaCl : 1000 gr
 • KH+ : 200 gr
 • Ca+ : 200 gr
 • Mg+ : 500 gr
 • MgSO4 : 250 gr
 • K+ : 100 gr
 • Sr+ : 250 ml
 • B+ : 250 ml
 • I+ : 50 ml
 • PO4+ : 100 ml
 • NO3+ : 100 ml
 • Fe+ : 100 ml
 • CarbonVS : 250 ml
 • Amino/C : 100 ml
Retailprice: €59,95

DSR 250

 • NaCl : 2000 gr
 • KH+ : 450 gr
 • Ca+ : 450 gr
 • Mg+ : 1100 ml
 • MgSO4 : 500 gr
 • K+ : 250 gr
 • Sr+ : 500 ml
 • B+ : 500 ml
 • I+ : 100 ml
 • PO4+ : 250 ml
 • NO3+ : 250 ml
 • Fe+ : 250 ml
 • CarbonVS : 500 ml
 • Amino/C : 250 ml
Retailprice: €99,95

DSR 500

 • NaCl : 4500 gr
 • KH+ : 1000 gr
 • Ca+ : 1000 gr
 • Mg+ : 2200 ml
 • MgSO4 : 1000 gr
 • K+ : 500 gr
 • Sr+ : 1000 ml
 • B+ : 1000 ml
 • I+ : 250 ml
 • PO4+ : 500 ml
 • NO3+ : 500 ml
 • Fe+ : 500 ml
 • CarbonVS : 1000 ml
 • Amino/C : 500 ml
Retailprice: €169,95

The Total Reefing Solution


Available products, descriptions and packaging

KH+ – KH reef supplement.
Target: 7-9 dKH (maximal 1dKH/d)
Buffers PH and supports coral skeleton growth in SPS and LPS corals. Use as last, after all salt are dissolved.
Concentration: 3gr /100l = 1dKH raise
Start dosing: ~0,9g / 100l per day (adjust according to real consumption)
Price: 200gr €5,95 – 450gr €7,95 – 1000gr €11,95 –
Best deal: 2000gr €16,955000gr €35,95 12,5Kg €76,95

Buffert de PH en ondersteunt de groei van skelet bouwende SPS en LPS koralen. Als laatste gebruiken, nadat alle andere zouten opgelost zijn.
concentratie: 3gr /100l = 1dKH verhoging
Startdosering: ~0,9g / 100l per dag (eventueel aanpassen aan het werkelijk verbruik)
Startdosering KH+ Oplossing: ~10ml / 100l per dag.

Read more about it … / Lees hier meer …

PH+ – KH+ & PH stabiliser
Target: KH 8-9 / PH 7,9-8,2 dKH (maximal 1dKH/d)
PH+ is a balanced mix to supplement KH and stabilise PH in your reef aquarium. It’s a blend for a continuously dosing solution 2x stronger than KH+.
Concentration: 16,7ml /100l = 1dKH raise
Start dosing: ~5ml/100l per day (adjust to real consumption)
Price: 2L €7,95 – 5L €11,95 – 10L €18,95 – 20L €32,95

PH+ is een gebalanceerde KH mix met een PH stabilisator.Het is een mengsel voor een doorlopende doseer oplossing die 2x sterker is dan KH+
Concentratie: 16,7ml /100l = 1dKH verhoging
Startdosering: ~5ml/100l per dag (0,3dKH), (eventueel aanpassen aan het werkelijk verbruik)
movie how to mix PH+

Read more about it … / Lees hier meer …

Ca+ – Calcium reef supplement.
Target: 420-460 ppm (maximal 20ppm/d)
Increase calcium level to support the built of skeleton structures in SPS/LPS corals.
Concentration: 0,367gr / 100l = 1ppm raise
Start dosing: ~0,7g / 100l per day (adjust to real consumption)
Price: 200gr €5,95 – 450gr €7,95 – 1000gr €11,95
Best deal: 2000gr €16,955000gr €35,95 12,5Kg €76,95

Verhoogt het calciumgehalte, dat zorgt voor de opbouw van het kalk skelet bij SPS/LPS koralen.
concentratie: 0,367gr / 100l = 1ppm verhoging
Startdosering: ~0,7g / 100l per dag (eventueel aanpassen aan het werkelijk verbruik)
Startdosering CaSr Oplossing: ~1ml/100l per dag.

Read more about it … / Lees hier meer …

Sr+ – Strontium reef supplement.
Target: 8-10ppm (maximum 3ppm/d)
Support coral skeleton growth in SPS & LPS corals.
Concentration: 3ml/100l = 1ppm raise
Sr+ can be be applied according to Ca+ consumption. Mix a CaSr stock solution with: 700gr Ca+, 114,5ml Sr+ and fill it up to 1liter with RO water.
Price: 250ml €8,95 – 500ml €15,95 – 1000ml €29,95

Ondersteunt de opbouw van ‘t koraal skelet bij SPS & LPS koralen.
Concentratie: 3ml/100l = 1ppm verhoging
Sr+ kan gekoppeld worden aan het Ca+ verbruik. Maak daarvoor een CaSr stam oplossing met: 700gr Ca+, 114,5ml Sr+ en vul dit aan tot 1 liter met osmose water.
CaSr Oplossing. 

Read more about it … / Lees hier meer …

Mg+ – Magnesium reef supplement.
Target: 1300-1400 ppm (maximal 50ppm/d)
Increase magnesium level to support the growth of coralline algae and the built of  SPS/LPS coral skeletons.
Concentration: 0,836gr / 100l = 1ppm raise
Start dosing: adjust according to real consumption

Price: 500gr €7,95 – 1100ml €11,95 –
Best deal: 2200ml €16,955500ml €35,95 12,5Kg €76,95

Verhoogt het magnesium gehalte om de groei van kalkalgen en de bouw van het kalkskelet bij SPS/LPS koralen te ondersteunen.
concentratie: 0,836gr / 100L = 1ppm verhoging
Startdosering:  aanpassen aan het werkelijk verbruik

Read more about it … / Lees hier meer …

MgSO4+ – Magnesium reef supplement.
Target: 1300-1400 ppm (maximal 50ppm/d)
MgSO is used to topup magnesium & sulphur and for mixing new saltwater
Concentration: 1gr / 100L  ~ 1ppm Mg raise
Start dosing: adjust according to real consumption

Price: 500gr €7,95 – 1000gr €11,95 – 2000gr €17,95 – 5000gr €34,95

MgSO4 wordt gebruikt om magnesium  & zwavel (S) op peil te brengen en om nieuwe zoutwater aan te maken.
concentratie: 1gr / 100l  ~ 1ppm Mg verhoging
Startdosering:  aanpassen aan het werkelijk verbruik

Read more about it … / Lees hier meer …

K+ – Potassium reef supplement.
Target: 380-420ppm (maximal 20ppm/d)
Potassium supports the pink/purple colors in SPS Corals. Once at level potassium is a quite stable element.
Concentration: 0,67ml /100l = 1 ppm raise
Start dosing: adjust according to real consumption

Price: 100ml €5,95 – 250ml €7,95 – 500ml €12,95

Kalium optimaliseerd de kleuren roze en paars bij SPS koralen. Eenmaal op peil gebracht, is kalium een vrij stabiel element.
concentratie: 0,67ml /100l = 1 ppm verhoging
Startdosering:  aanpassen aan het werkelijk verbruik

Read more about it … / Lees hier meer …

I2+ – Iodine reef supplement.
Target: 0,03-0,06ppm (maximal correction 0,03ppm/d)
Enhances blue and purple colors in SPS corals.
Concentration: 0,26ml / 100l = 0,01 ppm raise
Start dosing: ~0,16ml / 100l per day (adjust to real consumption)

Price: 50ml €5,95 – 100ml €7,95 – 250gr €12,95 – 500gr €19,95

Verbetert blauw en paars bij SPS koralen.
concentratie: 0,26ml / 100l = 0,01 ppm verhoging
Startdosering: ~0,16ml / 100l per dag (aanpassen aan het werkelijk verbruik)
Startdosering I2(1:10) verdunde oplossing: ~1,6ml/100l per dag. (0,006ppm)

Read more about it … / Lees hier meer …

CarbonVS – Nitrate remover.
Target: 0,5 – 2,5 ppm nitrate
Lower nitrate by increasing daily dose with 20% steps until target or maximum dose is reached. Reduce daily dose when water get blurred or nitrate is lower than 0,5ppm.
Dosing min/max: 0,5 – 5ml / 100l
Start dosing: 0,5g / 100l per day
Price: 250ml €5,95 – 500ml €7,95 – 1000ml €12,95 – 5000ml €35,95

Verlaagt nitraat door dagelijkse doseringen op te bouwen met steeds stappen van 20%, tot de gewenste waarde, of de maximale dosering bereikt is. Dosering halveren bij waas, of nitraat lager is dan 0,5ppm.
Doseer min/max: 0,5 – 5ml / 100l
Startdosering: 0,5g / 100l per dag. (read more…)
New! (okt2016) CarbonVS3.0 calculator/sheduler
How to prevent bacteria bloom, due to carbon dosing…

Read more about it … / Lees hier meer …

Fe+ – Phosphate Remover.
Iron based liquid PO4 remover. Removes PO4 by precipitation and skimming. Watch animal behaviour when increase dosing. Always apply a power filter as part of the method.
Concentration: 0,15ml / 100l = 0,03ppm (Iron raise)
Maximum dosing: 0,75ml/100l = 0,15ppm. Do not overdose.
Start dosing: 0,15ml/100l (increase with same step for 4 days to reach maximum)
Price: 100ml €6,95 – 250ml €8,95 – 550ml €14,95 – 1100ml €24,95 – 5000ml €99,95

Vloeibare PO4 verwijderaar. Verwijdert PO4 door neerslag met ijzer en afschuiming. Let op het gedrag van de dieren bij  het verhogen van de dosering. Altijd een power filter gebruiken.
Concentratie: 0,15ml / 100l = 0,03ppm (ijzer verhoging)
Maximum dosering: 0,75ml/100l = 0,15ppm. Niet overdoseren.
Start dosering: 0,15ml / 100l ( dosering 4 dagen stapsgewijs verhogen tot de maximale dosering)

Read more about it … / Lees hier meer …

FeTrace+ – Fe Trace reef supplement.
Iron trace element which enhances red and green coloring. Fe Trace stays longer available and must be monitored closely before auto dosing. Enhances the polyp expansion on LPS.
Concentration: 0,15ml / 100l = 0,03ppm (Iron raise)
Maximum dosing: 0,45ml / 100l. Do not overdose.
Start dosing: 0,15ml / 100l (increase up to maximum).
Price: 100ml €8,95 – 250ml €14,95 – 550ml €24,95

Ijzer spore element die rood en groen bij SPS koralen versterkt. Fe Trace blijft langer in het waterkolom, dus voorzichtig met automatisch doseren. Verbetert de poliep expansie bij LPS.
Concentratie: 0,15ml / 100l = 0,03ppm (ijzer verhoging)
Maximum dosering: 0,45ml/100l. Niet overdoseren.
Start dosering: 0,15ml / 100l ( dosering stapsgewijs verhogen tot de maximale dosering)

Read more about it … / Lees hier meer …

Mn+ – Manganese reef supplement.
Target 0,4-2ppb (maximum 1ppb/d)
Manganese improve goniopora’s and other LPS corals health and polyps expansion.
Concentration: 0,1ml / 100l = 0,1ppb raise
Start dosing: 0,2ml / 100l p/day.  (maximal 0,5ml / 100l)

Keep PO4 measurable at 0,04-0,08ppm.

Price: 100ml €7,95 – 250ml €12,95 – 550ml €19,95

Mangaan doseren bevorderd het welzijn en poliep expansie van goniopora’s en LPS koralen.
Concentratie: 0,1ml / 100l = 0,1ppb verhoging
Startdosering: 0,2ml / 100l per dag.   (maximaal 0,5ml / 100l)

Zorg dat PO4 meetbaar blijft tussen 0,04-0,08ppm.

Read more about it … / Lees hier meer …

PO4+ – Phosphate reef supplement.
Target: 0,02-0,08ppm (maximum 0,04ppm/d)
Prevent pale corals and bleaching, due to PO4 deficiency. PO4 is being absorbed by the rocks, so it may take a while to level up. (a low range test is required)
Concentrate: 0,1ml / 100l = 0,01ppm raise
Start dosing: 0,2ml / 100l per day ( keep track with weekly measurements )
Price: 100ml €5,95 – 250ml €7,95 – 500ml €9,50 – 1000ml €16,50

Tegen het bleken van koraal t.g.v. fosfaat tekort. Fosfaat (PO4) wordt opgenomen in het substraat en kan vertraagd reageren op de dosering. (gebruik een hoge resolutie test)
Concentratie: 0,1ml/100l = 0,01ppm verhoging
Startdosering: 0,2ml / 100l per dag (bij langdurige tekort, wekelijks meten)

Read more about it … / Lees hier meer …

2xNO3+ – Nitrate reef supplement.
Target: Target 0,5-3ppm (maximum 1ppm/d)
Nutrient to prevent tissue lost of LPS corals due to the NO3 deficiency. Soft tissue corals do appreciate some nitrate.
Concentration: 0,72ml / 100l = 1 ppm raise. Now 2x stronger formula!
Start dosing: 0,3ml / 100l per day ( keep track with weekly measurements )

Price: 100ml €5,95 – 250ml €7,95 – 500ml €12,95 – 1000ml € 21,95

Voeding ter voorkoming van weefsel verlies van LPS door een tekort aan nitraat. Koralen met zacht weefsel waarderen nitraat.
Concentratie: 0,72ml / 100l = 1 ppm verhoging. Nu 2x geconcentreerde formule!
Startdosering: 0,3ml / 100l per dag (bij langdurige tekort, wekelijks meten)

Read more about it … / Lees hier meer …

Amino/C – Amino’s & Vitamine-C reef supplement.
Support the health of Zoanthus Sp. and LPS corals. Use on demand. Reduce dosing when a brown sludge appears on the substrate.
Start dosing :  1ml/100l per week
.

Price: 100ml €5,95 – 250ml €7,95 – 500ml €12,95

Bevordert de groei van Zoanthus Sp. en LPS koralen. Te doseren bij geconstateerde behoefte. De dosering verminderen bij een bruine aanslag op het substraat.
Startdosering :  1ml/100l per week

Read more about it … / Lees hier meer …

NaCl+ – Pure salt reef supplement.
Target: 32-34ppt (maximal 1ppt/d)
Only to be used in DSR to increase salinity. To be done after all minerals are raised. Check KH,Ca,Mg,K,Sr,B using the advised DSR testing intervals.
Concentrate: 100gr /100l = 1ppt raise
Start dosing: adjust according to measurement

Price: 1000gr €3,95 – 2000gr €4,95 – 4500gr €8,95 – 12,5Kg €15,95

Uitsluitend te gebruiken in DSR ter verhogen van de Saliniteit. Eerst alle andere mineralen op peil brengen. KH,Ca,Mg,K,Sr,B testen volgens de DSR advies intervallen.
concentratie: 100gr /100l = 1ppt verhoging
Start dosering:  aanpassen op basis van meten

Read more about it … / Lees hier meer …

B+ – Boron reef supplement,
Target: 3,5 – 4,4 ppm (maximal 2ppm/d)
Boron Support the Precipitation of Calcium within SPS/LPS corals.
Concentration: 12,7ml / 100l = 1ppm raise
Start dosing: topup on demand
.

Price: 250ml €5,95 – 500ml €7,95 – 1000ml €12,95

Boor ondersteunt het neerslag van kalk in het inwendige van de SPS/LPS koralen. Eénmaal op peil gebracht is het een vrij stabiel element.
Concentratie: 12,7ml / 100l = 1ppm verhoging
Startdosering: aanvullen bij tekort

Read more about it … / Lees hier meer …

Reference – Saltwater reference solution (11/2017).
Sal: 33ppt  /  KH/Alk=9dKH  /  Ca=435  /  Mg=1340  /  K=395  /  Sr=8 /  B=4  / I=0,08  /  PO4=0,08  /  NO3= (2) / (PH8,1 Non-buffered). Reference liquid to check marine hobby testkits and devices. Always close cap directly to prevent evaporation. Always discard the fist 10 drops before use.

Price: 250ml €9,95 –

Referentie vloeistof om hobby zoutwater testen en toestellen te contolleren. Deksel direct sluiten om verdamping te voorkomen. Altijd de eerste 10 druppels weggooien voor elk gebruik.

Read more about it … / Lees hier meer …

Precision scale – 500gr/0,01gr
Precision scale needed to weight reef supplements for dosing and correction
Maximum weight: 500 grams
Resolution: 0,01 grams
Precision: ~0,02 grams

Price: €19,95

 

PhosRem – Granular Ferric Oxide, PO4 removal by adsorption.Use in a fluidized bed filter for optimal result. Recommended PO4 range: 0,02 – 0,08ppm
Adsorption: 18.000mg PO4/Kg
Dosing: 50-100gr/100L
Start dosing: 50gr / 100L . Replace once every 2-4 weeks (depending on PO4 level).

Price: 500gr € 10,95 – 1Kg €15,95 – 2Kg €27,95 – 5Kg €59,95
PO4 capacity: 500gr= 9.000mg – 1Kg= 18.000mg – 2Kg=36.000mg – 5Kg=90.000mg

Ijzer oxide granulaat, PO4 verwijdering door adsorptie. Te gebruiken i.c.m. een wervelbed filter voor een optimaal resultaat. Aanbevolen PO4 gehalte: 0,02 – 0,08ppm
Adsorptie: 18.000mg PO4/Kg
Dosering: 50-100gr/100L
Start dosering: 50gr / 100L . Elke 2-4 weken vervangen (afhankelijk van het PO4 gehalte)

Read more about it … / Lees hier meer …

ReefCement – Fix rocks in 5 minutes
Mixing Ratio: 25gr ReefCement : 6ml water
Cement for fixing corals and rocks. Use within 5 minutes after mixing. Once set, do not remix! Place sensitive corals in streaming water. Avoid direct contact with skin and eyes. Handle corals with clean hands. Do not apply force for 24 hours!
Price: 500gr €7,95 – 1000gr €12,95

Cement voor het plakken van steen & koralen. Binnen 5 minuten verwerken. Na het plakken van gevoelige koralen deze goed in de stroming zetten. Vermijd contact met huid en ogen. Koralen met schone handen behandelen. Niet belasten voor 24 uren.

SpeedCement – Fix Frags in one minute.
Mixing Ratio: 25gr ReefCement : 6ml water
Cement for fixing corals frags. Make a porridge and use within 60 seconds after adding water. Once set, do not remix! Place sensitive corals in streaming water. Avoid direct contact with skin and eyes. Handle corals with clean hands.

Price:  500gr €7,95 – 1000gr €12,95

Cement voor het plakken van koraal stekken. Een papje maken en binnen 60 seconde verwerken. Na het plakken, moeten gevoelige koralen goed in de stroming staan. Vermijd contact met huid en ogen. koralen met schone handen behandelen.